user
سمپاشی منزل و شرکت

سمپاشی منزل و شرکت

از 3806 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی منزل و شرکت در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ کمتر از100متر)

250,000 الی 395,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ بین100تا300 متر)

285,000 الی 490,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ کمتر از 100 متر)

285,000 الی 425,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ بین 100 تا 300 متر)

275,000 الی 590,000 تومان

قیمت سمپاشی ساس (متراژ کمتر از 100 متر)

650,000 الی 950,000 تومان

قیمت سمپاشی ساس (متراژ بین 100تا 300 متر)

800,000 الی 1,800,000 تومان

قیمت سمپاشی مورچه(متراژ کمتر از 100 متر)

295,000 الی 390,000 تومان

قیمت سمپاشی مورچه(متراژ بین100 تا 300 متر)

325,000 الی 520,000 تومان

قیمت سمپاشی مگس(متراژ کمتر از 100متر)

270,000 الی 350,000 تومان

قیمت سمپاشی مگس(متراژ بین100تا 300 متر)

330,000 الی 520,000 تومان

قیمت سمپاشی پشه(متراژ کمتر از 100 متر)

180,000 الی 270,000 تومان

قیمت سمپاشی پشه(متراژ بین 100 تا 300 متر)

230,000 الی 470,000 تومان

قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ کمتر از 100 متر)

330,000 الی 455,000 تومان

قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ بین 100 تا 300 متر)

350,000 الی 580,000 تومان

قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ کمتر از 100 متر)

300,000 الی 425,000 تومان

قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ بین 100 تا 300 متر)

370,000 الی 465,000 تومان

قیمت سمپاشی موریانه

توافقی

قیمت سمپاشی و طعمه گذاری موش

توافقی

قیمت سمپاشی کل ساختمان، مشاعات و برج های مسکونی(با تخفیف ویژه)

توافقی

قیمت قیمت سمپاشی مرحله دوم(در صورت نیاز)

250,000 الی 390,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

سمپاشی منازل چقدر موثر است؟

همانطور که میدانید جانوران موذی مانند موش، کنه، موریانه، ساس، کک و سوسک عاملانتقال بسیاری از بیماریها هستند. مطمئنا کسی نیست که با زندگی کردن در کنار اینموجودات موذی و آزاردهنده کنار بیاید. شاید برایتان پیش آمده باشد که در زماناسباب کشی به منزل جدید با سوسک ریز آشپزخانه و سوسک فاضلاب، شپش یاسایر حشرات موذی مواجه شوید، در این مواقع اگر زود دست بکار نشوید عواقبناخوشایندی ممکن است در انتظارتان باشد. در پاسخ به این سوال فوق که چه مقدار سمپاشیمنزل موثر است؟ یا بهترین سم چیست؟ باید بیان کنیم، که وابسته به نوع سم مصرفیو البته مهارت سمپاش منازل، قطعا سمپاشی سوسک ریز کابینت وسمپاشی منازل اولین و موثرترین راه برای از بین بردن این نوع حشرات موذی و سایرآفات خانگی است.

در کنار کیفیت کارمهمترین مسئله هزینه سمپاشی منازل، محل کار و شرکت ها است. اگر بهدنبال سمپاشی تضمینی هستید مطمئن باشید که خدمات با کیفیت هزینههای بالاتری دارند و هیچ ارزانی تعجب آوری بی دلیل نیست. در ادامه به سم پاشیانواع حشرات و قیمت سمپاشی ساختمان می پردازیم.

سمپاشی سوسک آلمانی ( سوسک ریز آشپزخانه)

قبل از تصمیم به سمپاشیمنزل ابتدا باید تشخیص داده شود که با کدامنوع حشره موذی طرف هستید تا موثرترین سم به کار گرفتهشود. سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه که با اسامی دیگری مانندسوسک ریز کابینت و سوسک آلمانی نیز شناخته می شود یکی از شایع ترین نوع سوسک ها درمنزل هستند، که اگر در مکانی زاد و ولد کنند هیچ راه حل دیگری به جز سمپاشیسوسک آلمانی نمی تواند آنها را نابود سازد.

این نوع سوسک ها نسبتبه بقیه گونه ها نسبتا ریزتر و متاسفانه جان سخت تر و مقاوم تر هستند. با توجه بهاین تفاسیر از بین بردن سوسک ریز نیز سخت تر خواهد بود. در صورتیکه سم پاشی سوسک ریز آشپزخانه درست و اصولی انجام نشود، به صورتناخواسته موجب تکثیر بیشتر و مقاوم تر شدن آنها در مقابل سموم غیر بهداشتی شدهاید. طبعا این موارد موجب می شود که پروسه سمپاشی آشپزخانه هزینهبرتر و طولانی تر نیز شود.

از بین بردن سوسک ریزکابینت زمانیموثر می شود که به تخم و یا لارو سوسک ها نیز حمله برده شود نه تنها به سوسک هایبالغ. به این ترتیب از زاد و ولد و تکثیر آنها جلوگیری می شود و موجب نتیجه گیریبهتر و سریع تر خواهد شد. به خاطر داشته باشید تمام این اقدامات تنها با استفادهاز سموم استاندارد و بهداشتی میسر می شود و نه با استفاده از سایر روش های جایگزینغیر اصولی!

از بین بردن موریانه با سمپاشی ساختمان

انواع مختلفی ازموریانه در طبیعت وجود دارد. موریانه های زیر زمینی در زیر خاک زندگی می کنند.موریانه های چوب خشک و مرطوب هم نوعی دیگر از این حشرات هستند که سالانه خساراتزیادی را به ساختمان ها و چوب های طبیعی وارد می کنند. موریانه های خانگی از لوازمچوبی داخل منزل تغذیه می کنند و چوب را از بین می برند. ۲ راه برای کشتن موریانهها وجود دارد. اولین موثرترین روش استفاده از سموم شیمیایی و سمپاشی موریانهاست. راه دوم با استفاده از مواد طبیعی و بدون به کارگیری سموم شیمیایی انجام میشود که پروسه ای زمان بر است و ممکن است راه حل قطعی ندهد.

سمپاشی ساس رختخواب

ساس موجود بسیارکوچکی است، که فعالیت شبانه دارد. ساس ها در روز بین درزها پنهان شده و در شب شروعبه تغذیه از خون انسان یا حیوانات خانگی می کنند. ساس رختخواب در مقابل اسپری هایآفت کش معمولی مقاوم است و به سادگی با سم پاشی خانگی از بین نمیرود. کمک گیری از خدمات شرکت سمپاشی منازل معتبر و سمپاشحرفه ای، تنها راه موثر برای از بین بردن اصولی ساس است. استفاده بی رویه از سمومغیر استاندارد توسط افراد غیر حرفه ای موجب می شود که این موجودات مقاوم تر شوند وآلودگی بیشتری ایجاد کنند. در صورت مشاهده ساس و یا محل گزیدگی آن به سرعتبا متخصصین تماس بگیرید. زیرا این موجودات با سرعت بالا تکثیر می شوند وبه تمام درز و شکاف های مبلمان و رختخواب های شما نفوذ می کنند و هر چه زمانبگذرد از بین بردن ساس زمانبرتر و البته هزینه برتر خواهد شد.

سمپاشی کک

سمپاشی کک تنها راه مقابله با کک است. در صورتمشاهده کک در حیوان خانگی یا محل زندگی خود تمام قسمت های خانه باید به طورکامل سم ریزی شود. درواقع تنها با از بین بردن کک از بدن حیوانات را حتی خانهنمی توان مطمئن بود که کک را ریشه کن کرده اید. باید در این پروسه تمام قسمت هایخانه مانند حیاط و داخلی ساختمان به خوبی سم ریخته شود و سپس به درمان حیوانات خانگیپرداخته شود.

سمپاشی کنه کبوتری

این موجودات باعثتحریک پوست شده و مشکلات زیادی را به همراه خود دارند. گزش این حشرات حالاتی مانندسفت شدن گردن، تبريال سردرد و قرمزی در محل گزیدگی را به همراه دارد. تنها راهمقابله به این حشرات که به صورت تکثیر می شوند سم پاشی کنه کبوتری است.

سمپاشی سوسک آمریکایی

سوسک در هر اندازه وابعادی چندش آور هستند. اما سوسک های آمریکایی که به سوسک های فاضلاب هم معروفند،دیگر در راس جدول قرار دارند. همانطور که از نام این سوسک ها مشخص است این گونه ازحشرات موذی در آبراه ها، فاضلاب ها و یا به طور کل در قسمت های مرطوب تاسیسات منزلزندگی می کنند. در مواردی به علت نیاز به تغذیه یا کم شدن میزان رطوبت ممکن است ازآب راه های خانه خارج شوند و به محیط خانه راه پیدا کنند. از این رو تنها راهمقابله با این نوع حشرات موذی، سمپاشی سوسک درشت است.

برای ریشه کنی سوسکآمریکایی باید سم پاشی منزل را از فاضلاب ها شروع کنید. به طورمثال اگر چاه در منزل دارید باید در تمام درز و شکاف های چاه سم سوسکفاضلاب ریخته شود. شاید جالب باشد بدانید که سم به تنهایی کارساز نیست.بلکه سمپاش منزل حرفه ای و با تجربه که بداند دقیقا سوسک ها درکجا به تخم گذاری می پردازند، نیز بسیار با اهمیت است. در واقع نوع سم مصرفی وسمپاش لازم و ملزوم هم هستند.

سمپاشی موش یا تله گذاری موش کدام موثرتر است؟

موش ها معمولا اوایلپاییز و بهار زاد و ولد می کنند. بنابراین بهترین زمان برای از بین بردنموش یا تله گذاری موش این زمان از سال است.در صورتی که ریشه کن کردن موش در این زمان انجام نشود، در اواخر اینفصول با چند برابر شدن تعداد موش ها مواجهه خواهید شد. اینکه کدام یک از موارد فوقموثرتر است به مکان مورد نیاز برای سمپاشی و نوع موش بستگی دارد. در کل در صورت کهشرایط زیر برقرار باشد، بیشتر تاکید به تله گذاری موش است.

  • گاهی باتوجه به وجود مواد غذایی امکان قرار دادن سم موش وجود ندارد.
  • درمحلهایی که به علت عدم دسترسی آسان، امکان جمع‌آوری لاشه موش مرده وجود ندارد.
  • گاهی نیزبا وجود قرار دادن سم موش، این موجودات از خوردن طعمه خودداری کنند. و یا به علتسم پاشی های مکرر و بی فایده موش‌ها نسبت به سم موش‌کش‌ مصون شده باشند.
  • زمانی کهتعداد موش کم باشد، بیشتر به تله گذاری تاکید می شود.
  • به طورکلی زمانی که نیاز به سمپاشی منازل و یا حتی سمپاشیانبار مواد غذایی و غیره باشد. باید با متخصصین سم شناسی و مبارزینبا حشرات و جانوران موذی مشورت کرد تا بهترین تصمیم با توجه به فضااتخاذ شود.

سمپاشی اداره و محل کار

سمپاشی محل کار نیز از مواردی است که باید توسطافراد متخصص انجام شود. محل کار نیز مانند منزل اگر مورد هجوم این جانداران قراربگیرد، روند فعالیت روزانه افراد را مختل می کند. البته در کنار سم پاشیاداره و محل کار رعایت نظافت فردی و گروهی خود نیز بر جلوگیری از شیوعاین آفات تاثیرگذار است. روند آفت کشی شرکت ها، اداره جات و حتی کارخانه هاراحت تر از منازل است. زیرا در ساعاتی از روز که کارمندان یا کارگران نیستند میتوان خدمات آفت کشی شرکت را انجام داد و تا ساعاتی مطمئن بود که افرادیدر محل حضور پیدا نخواهند کرد و روند انجام کار موثرتر و سریع تر اتفاقمی افتد.

سمپاشی آپارتمان و مجتمع مسکونی

در مواقعی وجود حشراتموذی تنها مربوط به یک واحد در این آپارتمان یا ساختمان نیست. در این حالت اگراقدام به آفتکشی یک قسمت از ساختمان نمایید تنها تعداد کمی از یک کلونیرا نابود کرده اید و دوباره با هجوم آنها مواجه خواهید شد. بنابراین تنها راه چارهاین است که با همکاری گروهی با سایر اعضای آپارتمان، موضوع سمپاشی آپارتمانرا مطرح کنید و یک ریشه کنی کلی در آپارتمان یا مجتمع انجام دهید تا بهحد کافی مثمرثمر واقع شود.

بهترین زمان سمپاشی خانه

متخصصین در این زمینهدارای تجربه کافی در ارتباط با نحوه زندگی موجودات موذی هستند. بر همین اساس زمان سمپاشیخانه با توجه به نوع حشره مشخص خواهد شد. چنانچه آفت کشی و طعمه گذاری در زمانمناسب انجام نشود، هزینه سمپاشی ساختمان هدر رفته و هیچ فایده ای نخواهدداشت.

به توصیه کارشناسانبهتر است سمپاشی سوسک هم زمان با تاریکی هوا و غروب انجام شود. برای ریشه کنی ساسو کک باید در صبح زود اقدام کرد. البته متخصصین در همه ساعات روز می تواند برای ازبین بردن موش و سایر جوندگان اقدام کنند و از این نظر محدودیت زمانی وجود ندارد.لذا در صورت مواجهه با محل تجمع سوسک ها، زنبورها، کرم ها و... به سرعت با شرکتسمپاشی حرفه ای هوم سرویز تماس بگیرید.

عواقب سمپاشی منازل توسط افراد غیر حرفه ای چیست؟

خطرات سمپاشیمنازل توسط افراد غیر حرفه ای را نمی توان نادیده گرفت. این اقدامات توسط فردغیر حرفه ای موجب می شود تا مقداری سم خطرناک که موجب ایجاد بیماری های تنفسی میشوند را به محل زندگی خود وارد کنید. ریشه کنی ساس و سوسک با اسپری های خانگیامکان پذیر نیست. ساس ها و موریانه ها و البته کک ها در مدت زمان کوتاه با سرعتزیادی زاد و ولد می کنند و آنوقت است که هیچ راهی برای کنترل این موجودات موذیوجود ندارد. پس با دقت و البته با سرعت بهترین ها را که دارای رزومه قوی در اینمورد هستند را انتخاب کنید.

شرکت سم پاشی منازل، محل کار و کارخانجات

این شرکت ها دارایکارشناسان متخصص برای دفع انواع آفات هستند. تخصص کارشناسان در استفاده از سمومشیمیایی و انواع آفت کش های استاندارد و بهداشتی است. استفاده از انواع آفت کش هایاستاندارد، بهترین راه برای خلاص شدن از حشرات و جانوران موذی است. فراموشنکنید که سرعت تکثیر حشرات و جوندگان بسیار زیاد است. به این ترتیب در زمان بسیارکوتاهی این موجودات تکثیر شده و در همه درزها و سوراخ های محل مورد نظر تخم گذاریمی کنند. شرکت سمپاشی هوم سرویز از افراد با تجربه و متخصص برای سم پاشیاداره و محل کار استفاده می کند. متخصصین هوم سرویز به خوبی میدانند انواع سموم را در چه زمان و با چه میزانی و در کدام قسمت از مکان مورد نظراستفاده کنند.

هزینه سمپاشی منزل در هوم سرویز چقدر است؟

هزینه سمپاشیمنزل و محل کار به موارد زیادی بستگی دارند. مورد اول نوع و متراژ فضا است.طبعا هرچه فضا بزرگتر باشد به زمان بیشتری و البته مقدار سم بیشتری نیاز استو قیمت سمپاشی ساختمان نیز بیشتر خواهد شد. هرچه محل مورد نظر دارایدرز و شکاف های بیشتری باشد باید اینکار با دقت بیشتری انجام شود. زیرا شاید درنگاه یک مشتری فقط یک فضای 100 متری باشد اما در نگاه یکی سمپاش حرفه ای منزلفضاهای زیادی دیده می شود که در زیر آنها با لابلای آنها این موجودات موذی لانهگزینی کرده اند. به این ترتیب باید مدت زمان بیشتری صرف شود و اجرت سمپاسمنزل نیز بالاتر می رود.

قیمت سمپاشی اداره بر اساس نوع حشره موذی نیزتغییر خواهد کرد. به طور مثال قیمت سم پاشی سوسک با قیمتسمپاشی ساس یا کک تفاوت دارد. مورد بعدی تعداد دفعات مورد نیاز برایسمپاشی منزل یا محل کار است. گاهی بر اساس نوع آفت و البته حجم زاد و ولد آنهاباید مراحل آفت زدایی در موعدهای زمانی مشخص تکرار شود تا از برگشت دوباره و هجوممجدد جلوگیری شود. زیرا در بعضی از موارد با سمپاشی دور اول تنها موارد بالغ ازبین می روند و در نوبت دوم تمام تخم ها و مولدها از بین خواهند رفت. با توجه به تمامتوضیحاتی که پیرامون قیمت سمپاشی منازل و ساختمان داده شد تنها قیمت قطعیبا مراجعه حضوری برآورد می شود.

جهت مشاوره رایگان بامتخصصین ما و اطلاع از نوع سم مصرفی و همچنین اطلاع دقیق از قیمت نهایی تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. مشاورین و همیارانما در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و در محل حضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی منزل و شرکت و همچنین ارایه خدمات سمپاشیمنزل،آپارتمانومغازه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی تخصصی رستوران , سمپاشی بیمارستان , خدمات ضدعفونی و گندزدایی منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی منزل و شرکت

سمپاشی منزل، آپارتمان و مغازه

سمپاشی اداره، محل کار، شرکت و کارخانجات ها

سمپاشی مشاعات ساختمان

سمپاشی سرویس بهداشتی، حمام، چاه فاضلاب و انبار

سمپاشی موش، مار، مارمولک و سایر جانوران موزی

سمپاشی سوسک ریز، کک، شپش، مورچه، موریانه و تمامی حشرات موزی

سوالات متداول خدمات سمپاشی منزل و شرکت
خدمات سمپاشی در هوم سرویز به صورت تضمینی انجام می شود؟
سم های مورد استفاده در سرویس های سمپاشی به صورت مایع هستند یا گاز؟
بعد از انجام سمپاشی تا چه مدت نمی توانیم در محل حضور پیدا کنیم؟

نظرات کاربران

profile picture
دبیرستان افشار

من بارها تو زمینه های مختلف از هوم سرویز نیرو گرفتن همیشه عالی بودن نیروها همیشه تونستن رضایتمو جلب میکنن این سری هم عالی و با کمترین مبلغ کارم انجام شد

profile picture
سعید نباتیان

خوب بود کارشون سر موقع اومدن کارشون و خوب انجام دادن

profile picture
درونه

بسیار بسیار کارشون خوب و فوق العاده بود

profile picture
محسن سلیمی

بسیار با اخلاق بودن در کار و مشکلمون حل شد واقعا

شرایط سمپاشی منازل، مشاعات و سمپاشی اداره و شرکت ها

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی کل ساختمان اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی محیط نیاز به سمپاشی مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

عمدتا سمپاشی ساس به صورت دو مرحله ای انجام می شود.

جهت سم پاشی از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس به صورت متری محاسبه می گردد.

در صورت امکان تا 24 ساعت بعد از انجام سم پاشی کودکان و افراد سالخورده را از محل دور نگه دارید.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.​

چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

مراقبت گل و گیاه
مراقبت گل و گیاه
قیمت از 400,000 الی 700,000 تومان
ضدعفونی ویروس کرونا
ضدعفونی ویروس کرونا
قیمت از 350,000 الی 370,000 تومان
توری پنجره
توری پنجره
قیمت از 900,000 الی 2,500,000 تومان
لوله بازکنی
لوله بازکنی
قیمت از 250,000 الی 450,000 تومان

خدمات سمپاشی منزل و شرکت در این شهرها ارائه می شود:

سمپاشی منزل و شرکت تهران
سمپاشی منزل و شرکت کرج
سمپاشی منزل و شرکت شیراز
سمپاشی منزل و شرکت مشهد