رنگساژ مو

رنگساژ مو

از 1253 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت رنگساژ مو در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت ریشه و رنگساژ لایت

400,000 تومان

قیمت دکوپاژ و رنگ ساده

800,000 تومان

قیمت لایت 50 درصد

1,400,000 تومان

قیمت لایت 90 درصد

2,000,000 تومان

متوسط قیمت2,250,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت4,000,000 تومان

آنچه درباره رنگساژ مو خواهید خواند

  • رنگساژ مو در منزل
  • رنگساژ موی دکلره شده هر چند وقت یکبار انجام می شود؟
  • رنگساژ موی هایلایت شده برای گرفتن زردی مو
  • رنگساژ مو روی موی خیس یا خشک؟! کدام؟
  • انواع رنگساژ مو
  • رنگساژ مو چقدر ماندگاری دارد؟
  • قیمت رنگساژ مو در منزل به چه مواردی وابسته است؟
  • رنگساژ مو در منزل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

رنگساژ مو در منزل

در بیشتر مواقع بعداز روشن کردن مو نیاز به انجام رنگساژ مو در منزل است. ممکن استطی مرور زمان و شستشو مو با شامپو، موها کدر شده و یا کلا رنگ آن از بین برود وپایه دکلره به زردی یا نارنجی بزند. از این رو نیاز به رنگساژ موی دکلره شدهیا رنگساژ موی مش شده ممکن است به هر دلیلی بعد از روشن کردن مو نیاز باشد.در این مواقع با رنگساژ کردن مو در خانه می توانید به رنگ مورد نظرخود برسید. در رنگساژ مو، فرمولرنگساژ با آب و اکسیدان مخلوط می شود، تا آسیب کمتری به موهای دکلره شده واردکنند. با رنگساژ موی دکلره شده می توان زیبایی و براقیت را به موهای اولیهبرگرداند. همچنین این نوع رنگساژ مو چون ضعیف است بسیار مناسب برای رنگساژموی هایلایت شده است، زیرا رنگ زمینه مو را تغییر نمی دهد و صرفا بر رویموهای دکلره شده تاثیر می گذارد.

در ادامه با انواعرنگساژ مو عوامل موثر بر هزینه رنگساژ مو می پردازیم.

رنگساژ موی دکلره شده هر چند وقت یکبار انجام می شود؟

سوالی که همواره ذهنافرادی که دکلره انجام داده اند درگیر کرده است، این است که رنگساژ مویهایلایت شده یا رنگساژ موی دکلره شده را هر چند وقت یکبار بایدانجام داد. در واقعیت هیچ قانون خاصی برای رنگساژ مو بعد از دکلره تعریفنشده است. درواقع هر زمانی که احساس کنید، نیاز به تمدید رنگ دارید باید دست بهکار شوید. گاهی رنگساژ برای گرفتن زردی مو، گاهی برای ایجاد براقیت درمو و گاهی صرفا برای ایجاد تغییرات رنگ مو، شروع به رنگساژ کردن مو درخانه می کنند.

رنگساژ موی هایلایت شده برای گرفتن زردی مو

معمولا بیشترین عارضهای که خانم ها را بعد از دکلره اذیت می کند، زرد یا نارنجی شدن مو است. به دلایلمختلف ممکن است در پی دکلره کردن مو، اندکی زردی در ساقه مو باقی بماند. این اتفاقممکن است به علت استحکام پایین مو، رنگ زمینه قبلی و یا مهارت کم آرایشگر ایجادشود. در این مواقع تنها روشی که می توان آن را از بین برد، رنگساژ برایگرفتن زردی مو است.

رنگساژ مو روی موی خیس یا خشک؟! کدام؟

معمولا افرادی کهمایل به انجام رنگساژ روی موی دکلره شده در خانه هستند، ممکن استبا چالش هایی از این قبیل مواجه شوند. در جواب باید بگوییم که هدف شما از رنگساژمو چیست؟ اگر می خواهید موهای خود را تیره کنید و ماندگاری بیشتری داشته باشد بایدموهایتان خشک باشد. اما اگر می خواهید صرفا موهایتان براق شوند و تیره نشوند.پیشنهاد می کنیم موهایتان را بعد از شستشو حدود60 درصد آبش را بگیرید و بر رویموهای نم دار رنگ کنید. همچنین می توانید در روش رنگساژ موی بلند رنگ را بهصورت شامپو درآورید و در حمام برای روی موهای خیس خورد بریزید و 15 دقیقهبعد شستشو دهید.

انواع رنگساژ مو

انواع رنگ ساژ براساس میزان ماندگاری و طیف رنگی آنها تعیین می شود. در واقعیت رنگساژ کردنمو هنر ترکیب رنگ است. خیلی از افراد با سرچ فرمول ترکیب رنگ میخواهند رنگساژ مو در خانه انجام دهند. اما ممکن است هر روش رنگساژ موی بلندبر اساس زمینه مو نتیجه متفاوتی بدهد. در واقع شناخت رنگ ها اولین قدمدر ساخت فرمول رنگساژ مو است. اینکه شما بدانید پایه موهای دکلره چند است وبرای پوشش و تغییر در آن باید چه درجه ای از رنگ را به کار ببرید موجب ایجاد بهترینرنگساژ مو می شود.

· رنگساژ مو باشامپو رنگ

رنگساژ مو آماده یاشامپو رنگ ها از مواردی هستند که به وفور در لوازم آرایشی پیدا می شوند. اما آیاواقعا رنگساژ کردن مو به وسیله ترکیب رنگ نتیجه مشابهی با رنگساژ کردن مو با شامپودارد؟ باید بیان کنیم متاسفانه خیر! رنگساژ مو با شامپو تنوع چندانیندارد. معمولا طیف رنگ های فانتزی را شامل می شود و همچنین مو را تیره می کنند. پساگر دنبال رنگساژ مو روی پایه نارنجی هستید می توانید از شامپو رنگ بنفشیا آبی استفاده کنید البته باز هم تاکید می کنیم که موهایتان حداقل 2 درجه تیره ترمی شوند.

· روش رنگساژ موبا واریاسیون دودی و بنفش

گاهی برایاجرای فرمول رنگساژ موی دکلره شده می توانید از رنگساژمو با واریاسیون استفاده کنید. می توانید بنا به شرایط موهای خود ازواریاسیون آبی، بنقش، واریاسیون دودی، سبز، قرمز یا واریاسیون نقرهای استفاده کنید. به طور مثال برای رنگساژ روی پایه نارنجی مقدارکافی از اکسیدان به همراه واریاسیون بنفش و آبی را ترکیب می کنیم و به حالت شامپوروی موهای خود بریزید. برای افزایش شفافیت رنگ یک یا دو قطره شامپو نیز به فرمولرنگساژ موی دکلره شده اضافه کنید و سپس بعد از 20 دقیقه شستشو کنید.

رنگساژ مو چقدر ماندگاری دارد؟

قطعا که ماندگاررنگساژ مو نسبت به رنگ کردن مو کمتر است. اما المان های زیادی این مدت زمان راکاهش یا افزایش می دهد. به طور مثال نوع رنگ مورد استفاده، میزان تیرگی و روشنیرنگساژ مو و همچنین مراقبت از مو مانند نوع شامپو مورد استفاده نیز ماندگاریرنگساژ مو را تغییر می دهد. به طور مثال شستشوی زیاد مو با آب گرم و شامپوهای قویماندگاری آن را تا نهایت 10 روز کاهش می دهد. همچنین سشوار زیاد یا استفاده از اتونیز رنگ رنگشاژ مو را تغییر می دهد. در نتیجه شستشو با آب ولرم و استفاده ازشامپوهای بدون سولفات و آمونیاک ماندگاری رنگساژ مو را تا یک ماه نیز افزایش میدهد.

قیمت رنگساژ مو در منزل به چه مواردی وابسته است؟

قیمت رنگساژ مو بهموارد متعددی وابسته است. قیمت رنگساژ مو در ابتدا به حجم مو بستگی دارد. هزینهرنگساژ مو موقت کمتر است و همچنین طول عمر کمتری نیز دارند. اما رنگساژ مو نیمهموقت حدود یک ماه ماندگاری دارند. فرمول رنگساژ مو با استفاده از رنگ موها وواریاسیون تهیه می شوند. قیمت رنگساژ مو در این مدل رنگساژ به بلندی وکوتاهی و و همچنین حجم موها وابسته است. هر چه موها بلندتر باشد طبیعتا حجم رنگ مونیاز نیز بیشتر می باشد و هزینه رنگساژ مو بیشتر می شود. مورد دیگر برندرنگها و و واریاسیون مورد استفاده است که بر هزینه رنگساژ مو تاثیر دارد.دستمزد آرایشگر مورد دیگری است که هزینه رنگساژ مو را تغییر می دهد. همچنین منطقهمکانی آرایشگاه نیز تغییر دهنده ی هزینه رنگساژ مو است که با استفاده از خدماترنگساژ مو در منزل شما می توانید این مورد را حذف کنید و تنها قیمت خدمات را ارائهدهید.

رنگساژ مو در منزل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

فرمول رنگساژ مویدکلره شده یک مسئله دائمی برای افرادی است که موهای روشن دارند. خیلی ازافراد به علت شلوغی و اتلاف وقت برای رفت و آمد و معطلی در آرایشگاه ها این کار رابه تعویق می اندازند و ممکن است با توجه به هزینه دکلره ای که قبلا انجام داده انداز موهایشان لذت نبرند. با استفاده از خدمات رنگساژ مو در منزل هومسرویز تمام این دغدغه ها پایان رسیده است. در واقع می توانید بهترین متخصصین رنگ وزیبایی را در منزل کنار خود بیاورید. برای اطلاع از قیمترنگساژ مو کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید متخصصین مابا شما تماس گرفته توضیحات لازم را در اختیار شما قرار می دهند و در صورت رضایتشما در روز و ساعت درخواستی کنار شما قرار خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس رنگساژ مو و همچنین ارایه خدمات خدمات رنگساژ مو در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات زیبایی موی بانوان ارائه می دهد که شامل کوتاهی مو ساده زنانه و دخترانه, مدل بافت موی کوتاه و بلند در منزل, اکستنشن مو گرم و سرد با موی طبیعی و مصنوعی, شینیون موی کوتاه و بلند و شینیون جلوی مو, آمبره مو و سامبره موی سر و کالر ملتینگ در منزل, خدمات کراتینه مو در منزل, فر دائم مو در منزل, ویتامین تراپی مو در منزل, انواع خدمات مش و هایلایت مو در منزل , رنگ موی ساده در منزل, انواع رنگ مو فانتزی و پاستیلی دخترانه, براشینگ مو حرفه ای در منزل, بالیاژ مو در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های زیبایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس رنگساژ مو

خدمات رنگساژ مو در منزل

رنگساژ مو بعد از دکلره

رنگساژ مو هایلایت شده

رنگساژ مو جهت از بین بردن زردی

رنگساژ مو با واریاسیون، رنگ و شامپو رنگ در خانه

رنگساژ موی بلند و کوتاه فانتزی، یخی، دودی و ....

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط رنگساژ موی هایلایت شده و رنگساژ موی بلوند در منزل

برای ارایه خدمات بهتر پیشنهاد می کنیم که سفارش خود را از روز قبل رزرو نمایید.

ارایه خدمات آرایشگری بانوان، صرفا توسط آرایشگران خانم انجام می شود.

ارایه خدمات آرایشگری شامل حضور آرایشگر به همراه لوازم مورد نیاز در منزل مشتری در زمان مورد درخواست و انجام درخواست مشتری می باشد.

مشتری گرامی پیشنهاد می کنیم جهت تامین لوازم آرایشی متناسب نیاز خود حتما با همیار مربوطه مشورت نمایید و یا تامین لوازم مورد نیاز را به وی بسپرید، در صورت تامین لوازم با برندهای متفرقه توسط مشتری مسئولیت کیفیت کار با مشتری خواهد بود. ضمنا می توانید جهت تهیه اقلام بهداشتی و آرایشی مورد نظر خود از سرویس ارسال دارو در محل استفاده نمایید و با ثبت سفارش در این قسمت همیاران متخصص ما با شما تماس گرفته و جهت تامین اقلام مورد نظر با شما هماهنگ خواهند شد.

مشتری گرامی جهت اجرای مناسبتر سفارش و همینطور لحاظ نمودن کلیه انتظارات، خواهشمند است در هنگام پاسخگویی به سوالات و یا پس از تماس همیار با شما، نیازها و انتظارات خود (نظیر استفاده از برند مشخص لوازم آرایشی، مدل آرایش و ...) را به صورت کامل و مشخص اعلام بفرمایید.

فراهم آوردن محیط آرام، مناسب و امن جهت انجام سرویس بر عهده مشتری می¬باشد.

همیاران محترم جهت انجام خدمات آرایشگری، امکان ارایه خدمات نامتعارف و غیر طبیعی و نامشخص را نخواهند داشت.

لغو سرویس دو ساعت قبل از سرویس شامل هزینه ایاب و ذهاب همیار تا مبلغ 30 هزار تومان می گردد.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 30 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کوتاهی مو بانوان
کوتاهی مو بانوان
قیمت از 200,000 الی 350,000 تومان
کراتینه مو بانوان
کراتینه مو بانوان
قیمت از 500,000 الی 4,000,000 تومان
اپیلاسیون بانوان
اپیلاسیون بانوان
قیمت از 200,000 الی 650,000 تومان
ترمیم و کاشت ناخن بانوان
ترمیم و کاشت ناخن بانوان
قیمت از 340,000 الی 520,000 تومان