آمبره مو
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
زیبایی
/
آمبره و سامبره بانوان

آمبره مو

از 1244 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت آمبره مو در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت آمبره مو

توافقی

متوسط قیمت0 تومانکمینه قیمت0 تومانبیشینه قیمت0 تومان

آنچه درباره آمبره مو خواهید خواند

  • آمبره و سامبره مو در منزل
  • سامبره مو چیست؟
  • آمبره مو در منزل چیست؟
  • تفاوت آمبره و سامبره چیست؟
  • تکنیک کالرملتینگ چیست؟
  • آمبره مو در منزل
  • مراحل آمبره مو در منزل
  • قیمت آمبره مو و سامبره مو چگونه تعیین می شود؟​
  • خدمات آمبره و سامبره مو در منزل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

آمبره و سامبره مو در منزل

رنگ آمبره و سامبره مو روشن و تیرهتکنیک های مدرن هستند که امروزه بسیار ترند شده اند. تفاوت سامبره و آمبره موبا مش و لایت های معمولی در ترکیب رنگ متفاوت آنها است. در این مدل با ترکیب رنگمنحصر به فرد از ریشه تا نوک مو اقدام به رنگساژ مو می کنند. در واقع در این روش، رنگپایین مو بسیار روشن تر از ریشه مو هستند و هیچ مرز مشخصی بین دو نیمه تیره و رنگ پایینمو وجود ندارد. در ادامه به معرفی انواع تکنیک های سامبره و آمبره مو و عوامل موثربر قیمت رنگ مو آمبره و قیمتسامبره مو می پردازیم.

سامبره مو چیست؟

سامبره روشن تکنیکجدیدتری نسبت به آمبره مو است. می توان روش سامبره مو مشکی راترکیبی از آمبره و بالیاژ در نظر گرفت. همانطور که پیش تر نیز توضیح دادیم درمراحل رنگ سامبره جدید از رنگ تیره از ریشه مو شروع می شود و هرچه بهساقه مو نزدیک می شویم باید رنگ موها روشن تر شود. در مراحل سامبرهمو روند روشن شدن بسیار ملایم تر است و تفاوت رنگ بسیار شایانی بین ریشه وساقه مو نیست. در صورتی که در آمبره یخی یا آمبره دودی این تفاوتتناژ رنگ بسیار زیاد است.

آمبره مو در منزل چیست؟

نام آمبره که بر رویاین روش گذاشته شده است یک کلمه فرانسوی به معنای سایه است. در روش آمبرهمو برای روشن کردن پایین مو حتما باید از دکلره استفاده کرد. امادر تکنیک سامبره مو برای رنگ روشن پایین مو از رنگ های روشن استفاده میشود. مورد دیگر اینکه در سامبره لایت خطهای روشن تا نزدیکی ریشه موادامه دارد اما در در روش آمبره بیشتر در انتهای مو اقدام به روشن کردن مو میکنند. البته روش آمبره مو کاملا سلیقه ای است و بر اساس نظر مشتری انجام میشود. روش آمبره چون تنها انتهای مو رنگ می شود، هیچ آسیبی به ریشه مو وارد نمی شود.

تفاوت آمبره و سامبره چیست؟

تفاوت آمبره سامبرهدر تغییر درجه روشنایی مو از تیره به روشن است. می توان گفت این دو تکنیک هر دوزیر مجموعه بالیاژ هستند اما با هایلایت مو کاملا متفاوت میباشند. در روش آمبره کردن مو در منزل، رنگ تیره از ریشه شروع می شود وهر چه به ساقه نزدیک شود این رنگ بنا به سلیقه مشتری روشن تر می شود.این تغییر در آمبره خیلی سریع و محسوس انجام می شود. طوریکه مرز این تضاد رنگیکاملا معلوم است. همچنین در تکنیک آمبره مو روشنی و خط های دکلره خیلی منظم تراز سامبره مو انجام می شود. در صورتی که در روش سامبره تیره اینترکیب رنگ ها کمی نا منظم تر است.

تکنیک کالرملتینگ چیست؟

اگر موهای فرد چندرنگ شده است. درمان این مشکل صرفا تکنیک کالر ملتینگ است. زیرا که ممکناست ریشه موها تیره، ساقه موها کمی روشن و قسمت انتهایی مو احتمالا روشن تراست. بااستفاده از این روش می توان هماهنگی بیشتری در ساقه و ریشه مو ایجاد کرد. فقط دراین روش انتخاب رنگها باید دقت کرد که تمام رنگ های انتخابی از یک خانوادهباشند.

آمبره مو در منزل

آمبره کردن مو درمنزل یکی از محبوب ترین تکنیک های رنگ است. در این روش شما سلامت موهای خودرا به خطر نمی اندازید. البته همه اینها در گرو مهارت فردی است که می خواهد آمبرهمو در منزل را انجام دهد . معمولا خیلی از افراد ترجیح می دهند آمبرهمو بدون دکلره را انجام دهند. در این روش آمبره کردن مو، تغییر رنگ چندانمحسوس نیست و همچنین آسیبی به مو وارد نخواهد شد. در ادامه به توضیح در ارتباط باانواع آمبره مو مشکی در منزل خواهیم پرداخت.

· آمبره مو کلاسیک

در آمبره کلاسیک مومی توان از انواع رنگ آمبره جدید برای آمبره مو کوتاه یا آمبرهموی بلند استفاده کرد. در این روش تفاوت رنگ بالایی بین انتهای مو و ریشهمو ایجاد می شود. آمبره یخی و رنگ مو آمبرهدودی دو تنالیته پر طرفدار در آمبره مو کوتاه هستند. اغلب افرادی که بهدنبال آمبره مو مشکی هستند مایل هستند که این دو ترکیب رنگرا روی موهای خودشان ایجاد کنند.

· آمبره مو معکوس

این مدل برای آمبرهموی کوتاه مشکی پیشنهاد می شود. آمبره مو معکوس دقیقا به جای دکلره کردننوک موها اقدام به دکلره کردن ریشه مو می کنند. در این روش مرز تغییر رنگ ها نیزکاملا محسوس است. معمولا در این روش باید به صورت مداوم اقدام به دکلره کردن ریشهمو پرداخت. این روش به رسیدگی بیشتری نیاز دارد. زیرا در صورت رویش ریشه، بایدسریعا مراحل دکلره کردن مو دوباره انجام شود.

· آمبره مو فانتزی

در آمبره فانتزیهمخوانی بین رنگهای فانتزی انتخابی بسیار حائز اهمیت است. در آمبره یا سامبرهفانتزی و یا سامبره لایت بنا بر سلیقه فرد ممکن است از رنگهای متضاد فانتزی نیز استفاده شود. در واقع این نوع تکنیک هیچ محدودیتی ندارد والبته باید به خاطر داشته باشید که آمبره مو فانتزی با استفاده از رنگ های موقتانجام می شود که ماندگاری چندانی ندارند و باید به صورتمداوم رنگساژ شوند.

· آمبره دودی

مدل آمبره مو از طرفی و رنگ آمبره مو نیز بایدبر اساس چهره فرد انتخاب شود. در میان انواع آمبره مو آمبره دودی طرفداران بیشتریدارد. رنگ دودی با حالت خنثی خود با اکصر رنگها هماهنگی دارد. از این رو آمبره دودیروی ساقه مو با تنالیته زیتونی هماهنگی بالایی دارد. آمبره مو مشکی نیز بسیارزیباست.

· آمبره یخی رویموهای دودی

آمبره مو مشکی باآمبره یخی بسیار زیبا می شود. اما این جذابیت باید با چهره فرد تناسب داشته باشد.آمبره یخی برای چهره هایی که همیشه آرایش ملایم داشته باشند پیشنهاد می شود. رنگآمبره یخی تلفیقی از رنگ های یخی، دودی، صدفی و کریستالی است..

مراحل آمبره مو در منزل

شاید مشتاق باشید قبلاز انجام آمبره مو با مراحل آمبره مو آشنا شوید در ادامه تک تک مراحل را شرح آمبرهمو در منزل را شرح می دهیم.

· انتخاب رنگ مو

همانطور که پیش تر همگفتیم ابتدا باید رنگ مو آمبره بر اساس چهره فرد و رنگ زمینه موهای ویانتخاب شود. همچنین باید بررسی شود که موهای وی توانایی و مقاومت انجام دکلره رادارند یا خیر؟!

· آمبره مو کوتاهیا سامبره مو بلند؟

پس از تایید مرحلهبالا، در این مرحله باید انتخاب شود که مایلید خط روشن شدن مو از کجا شروع شود. آمبرهمو کوتاه اغلب از اواسط مو شروع می شود. اما برای افرادی که موهای بلند دارندبرای آمبره مو بلند اغلب رنگ روشن از ریشه شروع می شود و تضاد رنگی را مشخص میکنند. البته باز هم تاکید می کنیم که این موارد همگی سلیقه ای هستند.

· تقسیم بندی مو

بعد از تصمیم گیرینوبت به تقسیم بندی مو است. موها بر اساس تکنینک مد نظر به چند دسته مساوی تقسیممی شوند. و بر اساس خواسته مشتری مواد گذاری شروع می شود.

· دکلره و رنگگذاری

همانطور که می دانیدمهم ترین مورد در هنگام آمبره مو مشخص نبودن مرز بین قسمت تیره و روشن مو است. ازاین رو با پوژ دادن موها این مرز را از بین برده و شروع به گذاشتن دکره می کنند. وزمان رسیدن مو به پایه مورد نظر شسته شده و رنگ نهایی گذاشته می شود.

قیمت آمبره مو و سامبره مو چگونه تعیین می شود؟​

در واقع قیمتآمبره مو در خانه را نمی توان قیمت ثابتی بیان کرد. زیرا قیمتسامبره مو کوتاه و بلند بر اساس حجم و اندازه مو متفاوت است. به طورمثال قیمت آمبره موی کوتاه با قیمت آمبره موی بلند یکساننیست. زیرا به حجم مواد دکلره و رنگ بیشتری نیاز دارد. مدت زمان انجام این تکنیکنیز زمان بیشتری می خواهد. که هر دو این موارد بر قیمت رنگ آمبره موتاثیر دارد.

خدمات آمبره و سامبره مو در منزل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

خدمات آمبره و سامبرهمو کوتاه و بلند از جمله خدماتی است که مدت زمان زیادی را می طلبد. این یعنی بایدزمان زیادی در آریشگاه ها منتظر شوید. با استفاده از خدمات هوم سرویز میتوانید بهترین آرایشگر آمبره و سامبره مو را در شهرتان پیدا کنید و درمحیط امن خانه تان از بهترین خدمات آمبره مو و سامبره بهره مند شوید.

​​از این رو جهتاطلاع از قیمت آمبره مو در خانه کافیست به صورت رایگان در سامانههوم سرویز ثبت درخواست کنید. متخصصین جهت مشاوره و اعلام هزینه آمبره مو دقیق باشما تماس خواهند گرفت و در روز و ساعت مشخص در کنار شما قرار خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس آمبره مو و همچنین ارایه خدمات آمبره مو و سامبره موی سر و کالر ملتینگ در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات زیبایی موی بانوان ارائه می دهد که شامل کوتاهی مو ساده زنانه و دخترانه, مدل بافت موی کوتاه و بلند در منزل, اکستنشن مو گرم و سرد با موی طبیعی و مصنوعی, شینیون موی کوتاه و بلند و شینیون جلوی مو, خدمات کراتینه مو در منزل, فر دائم مو در منزل, ویتامین تراپی مو در منزل, انواع خدمات مش و هایلایت مو در منزل , رنگ موی ساده در منزل, انواع رنگ مو فانتزی و پاستیلی دخترانه, براشینگ مو حرفه ای در منزل, بالیاژ مو در منزل, خدمات رنگساژ مو در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های زیبایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس آمبره مو

آمبره مو و سامبره موی سر و کالر ملتینگ در منزل

سامبره موی کوتاه

سامبره لایت

امبره روسی

امبره برزیلی

آمبره مو فانتری (سامبره یخی، سامبره دودی،آمبره یخی، صورتی و ...)

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

شرایط آمبره مو، سامبره مو و کالر ملتینگ در منزل

برای ارایه خدمات بهتر پیشنهاد می کنیم که سفارش خود را از روز قبل رزرو نمایید.

ارایه خدمات آرایشگری بانوان، صرفا توسط آرایشگران خانم انجام می شود.

ارایه خدمات آرایشگری شامل حضور آرایشگر به همراه لوازم مورد نیاز در منزل مشتری در زمان مورد درخواست و انجام درخواست مشتری می باشد.

مشتری گرامی پیشنهاد می کنیم جهت تامین لوازم آرایشی متناسب نیاز خود حتما با همیار مربوطه مشورت نمایید و یا تامین لوازم مورد نیاز را به وی بسپرید، در صورت تامین لوازم با برندهای متفرقه توسط مشتری مسئولیت کیفیت کار با مشتری خواهد بود. ضمنا می توانید جهت تهیه اقلام بهداشتی و آرایشی مورد نظر خود از سرویس ارسال دارو در محل استفاده نمایید و با ثبت سفارش در این قسمت همیاران متخصص ما با شما تماس گرفته و جهت تامین اقلام مورد نظر با شما هماهنگ خواهند شد.

مشتری گرامی جهت اجرای مناسبتر سفارش و همینطور لحاظ نمودن کلیه انتظارات، خواهشمند است در هنگام پاسخگویی به سوالات و یا پس از تماس همیار با شما، نیازها و انتظارات خود (نظیر استفاده از برند مشخص لوازم آرایشی، مدل آرایش و ...) را به صورت کامل و مشخص اعلام بفرمایید.

فراهم آوردن محیط آرام، مناسب و امن جهت انجام سرویس بر عهده مشتری می باشد.

همیاران محترم جهت انجام خدمات آرایشگری، امکان ارایه خدمات نامتعارف و غیر طبیعی و نامشخص را نخواهند داشت.

لغو سرویس دو ساعت قبل از سرویس شامل هزینه ایاب و ذهاب همیار تا مبلغ 30 هزار تومان می گردد.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 30 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

مانیکور و پدیکور بانوان
مانیکور و پدیکور بانوان
قیمت از 400,000 الی 550,000 تومان
اپیلاسیون بانوان
اپیلاسیون بانوان
قیمت از 400,000 الی 500,000 تومان
آرایشگر در منزل
آرایشگر در منزل
قیمت از 370,008 الی 1,500,000 تومان
هایلایت و مش مو بانوان
هایلایت و مش مو بانوان
در حال بروزرسانی قیمت