تست آنتی‌بادی واکسن کرونا
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا

تست آنتی‌بادی واکسن کرونا

از 1238 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تست آنتی‌بادی واکسن کرونا در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تست اثربخشی واکسن(میزان آنتی بادی )

450,000 تومان

متوسط قیمت315,000 تومانکمینه قیمت180,000 تومانبیشینه قیمت450,000 تومان

آنچه درباره تست آنتی‌بادی واکسن کرونا خواهید خواند

  • آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا در منزل (اثر بخشی واکسن کرونا)
  • تست آنتی بادی واکسن کرونا نشانگر چیست؟
  • زمان انجام آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا
  • آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا خنثی برای چه افرادی پیشنهاد میشود؟
  • آزمایش نوترولایزر و آنتی بادی کرونا چگونه انجام می شود؟​​
  • هزینه تست آنتی بادی واکسن کرونا به چه مواردی وابسته است؟
  • آزمایش اثربخشی واکسن کرونا در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویزبسپارید

آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا در منزل (اثر بخشی واکسن کرونا)

مصیبت همه گیری کروناگریبان گیر همه ی ما شده است. در این بین واکسیناسیون کرونا بهترین و کارآمد ترینچیزی است که در حال اتفاق افتادن است. اما با تعدد در واکسن های تایید شده هموارهنگرانی هایی از میزان اثربخشی واکسن کرونا وجود دارد. با توجه به جهشپیدا کردن ویروس کرونا باید همواره از این بابت، که بدن شما در مقابل این بیماریمصونیت دارد یا خیر اطمینان کسب کنید. این اطمینان به وسیله آزمایش آنتیبادی واکسن کرونا و انجام آزمایش نوترولایز به دست می آید.هر واکسنی، تفاوتی ندارم سینوفارم، آستارازنکا یا اسپوتینگ و غیره همه به میزانمتفاوتی در مقابل این بیماری مصونیت ایجاد می کنند. با توجه به خبرهایی ضد و نقیضیکه همواره به گوشمان می رسد طبیعی است که بخواهیم به وسیله تست آنتی بادی کرونا و از میزان اثربخشی واکسیناسیون کرونا موجود در بدنمان مطلع شویم. در ادامه به معرفی تست آنتی بادی واکسنکرونا و عوامل موثر بر قیمت آزمایش اثر بخشی واکسن کرونا در منزل میپردازیم.

تست آنتی بادی واکسن کرونا نشانگر چیست؟

تست نوترولایز یا تست آنتی بادی واکسنکرونا قابل اطمینان ترین آزمایش مورد تایید FDA اروپا است. آزمایش آنتی بادی واکسنکرونا در واقع ارزیابی کننده میزان کارایی و اثربخشی واکسنی است که دریافتنموده‌اید. با انجام آزمایش سرولوژی کرونا این اطمینان به دست می آید کهواکسنی که دریافت کرده اید تا چه اندازه میزان ایمنی بدن شما را بالا برده است.همانطور که می دانید هر چه پادتن در بدن بیشتر باشد نشان دهنده عملکرد بهتر واکسناست. این آزمایش در واقع بیان کننده این موضوع است که آیا آنتی بادی خنثیکننده ویروس کرونا در بدن شما موجود می باشد و یا خیر!!!

همواره شایعه هاییاز میزان اثربخشی واکسن کرونا وجود دارد. این شایعه ها پیرامونافرادی است که ممکن است پس از 6 ماه از دریافت واکسن دوباره مبتلا شوندو اثربخشی واکسیناسیون آنها کاهش چشم گیری پیدا کند و عملا کارایینداشته باشد. از این رو به همه افرادی که تزریق واکسن را انجام داده اند و یا دردوره بهبودی از ویروس کرونا هستند پیشنهاد می شود، تست نوترولایز راانجام دهند تا از وضعیت آنتی بادی های موجود در بدن خود مطلع شوند. تاکید می کنیم که این آزمایش از تست pcr کرونا کاملا جدا است و در واقع تست پی سیآر جهت اطلاع از خود بیماری در بدن و آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا در ارتباطبا اطلاع از پادتن های درمان بیماری در بدن استفاده می شود و اطلاعات کافی ازعملکرد ویروس فعال ارائه نمی دهد.

زمان انجام آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا

بعد از اولین دوزواکسن و همچنین بعد از دومین دوز واکسن تست اثربخشی واکسن کرونا بایدانجام شود. این آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا نشان می دهد که بدن شما درپاسخ به واکسیناسیون عملکرد صحیح و کارآمدی داشته است یا خیر. در این آزمایش آنتیبادی خنثی در مقابل ویروس کرونا اندازه گیری می شوند. زیرا که ممکن است درصد کمیاز افراد پس از دریافت واکسن مصونیت کامل پیدا نکنند. البته این درصد بسیار پاییناست اما خوب اطلاع از این وضعیت در نحوه رفتار و عملکرد فرد بسیار موثر می باشد.

با توجه به کشف انواعواکسن کرونا در کمتر از یکسال هنوز تمام جوانب واکسیناسیون مورد بررسی قرار نگرفتهاست. در واقع عملکرد واکسن کرونا مانند واکسن آبله ها طی سالها آزمایش خود را پسنداده است. از این رو واکسن کرونا نیز باید بر روی افراد مختلفی انجام شود و نتایجاثربخشی واکسن کرونا بررسی شود. این نتایج تنها به وسیله آزمایش اثربخشیواکسن کرونا، تست نوترولایز و تست آنتی بادی واکسنکرونا بررسی می شوند.

آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا خنثی برای چه افرادی پیشنهاد میشود؟

کسانی که هر کدام ازانواع واکسن های تایید شده را دریافت کرده اند و در محیط های آلوده بیشتری مانندمراکز درمانی، بانک ها، موسسات و غیره هستند، باید اطلاع دقیق تری از میزان آمادگیبدن خود پیدا کنند. در نتیجه انجام آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا درایجاد اطمینان از سلامت فرد اطلاعات قابل قبولی ارائه می کند. همچنین افرادی کهدوره بیماری خود را گذرانده اند و مدتی است که بهبودی کامل پیدا کرده اند میتوانند با انجام آزمایش نوترولایز از میزان آنتی بادی که سیستم ایمنیبدن در مقابل این بیماری آزاد کرده است نیز مطلع شوند. زیرا که آنتی بادی واکسنکرونا بین یک تا سه هفته بعد از ابتلا به بیماری در بدن ایجاد می شوند. متاسفانههنوز اطلاع دقیقی از زمان باقی ماندن آنتی بادی خنثی کننده کووید بعد از ابتلا بهعفونت و واکسیناسیون و همچنین محافظت از عفونت و ابتلای مجدد فرد در آینده دردسترس نیست.

همچنین افرادی که بهکرونا ویروس مبتلا شده اند تا بهبودی کامل نمی توانند واکسن دریافت کنند. ازین روبا انجام این تست اثربخشی واکسن کرونا و تست آنتی بادی کرونا میتوانند اطلاع پیدا کنند که کی مجاز به دریافت واکسن کرونا خواهند بود.

آزمایش نوترولایزر و آنتی بادی کرونا چگونه انجام می شود؟​​

تست آنتی بادی خنثیکننده یا آنتی بادی نوترولایز دو عامل تعیین کننده مهم محافظت بدن در برابرعفونت در آینده می باشند. آزمایش نوترولایزر یک آزمایش خون سادهاست و تفاوتی با دیگر آزمایشات خون ندارد. به همین ترتیب انجام آن نیز بسیار سریعو آسان است. با کمک هوم سرویز شما می توانید بدون مراجعه به آزمایشگاهها ازخدمات آزمایشگاهی هوم سرویز بهره مند شوید. متخصصین ما جهت تست آنتی بادی واکسنکرونا در محل مورد نظر حضور پیدا خواهند کرد.

هزینه تست آنتی بادی واکسن کرونا به چه مواردی وابسته است؟

قیمت تست آنتی بادیواکسن کرونا و آزمایش اثربخشی واکسن کرونا به موارد متعددی وابسته است. در درجهاول مواردی که این تست بررسی می شوند قیمت تست آنتی بادی واکسن کرونا راتعیین می کند. به طور معمول این آزمایش تحت پوشش بیمه نمی باشد و به صورت آزاداعلام می شود.

آزمایش اثربخشی واکسن کرونا در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویزبسپارید

آزمایش اثربخشی واکسنکرونا به راحتی در منزل قابل انجام است. این آزمایش ساده اطلاعات دقیق وشفافی به افراد ارائه می دهند. با انجام آزمایش نوترولایزر درمنزل یا آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا می توان به فرد در دریافتدوز تقویت کننده واکسن برای حفظ ایمنی بیشتر اطلاعات لازم را داد. جهت اطلاعاز هزینه تست اثربخشی واکسن کرونا و دریافت مشاوره می توانید بهصورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. در صورت رضایت شما همیارانما در کمترین زمان ممکن جهت انجام آزمایش اعزام خواهند شد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تست آنتی‌بادی واکسن کرونا و همچنین ارایه خدمات تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آزمایش ارائه می دهد که شامل انجام سونوگرافی معمولی و داپلر در محل, تست شنوایی در خانه, انواع تست کرونا در منزل و محل کار, بینایی سنجی در منزل, آزمایشات چکاپ سالمندان در منزل, انجام اکوی قلب در منزل, آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک , رادیولوژی پرتابل در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تست آنتی‌بادی واکسن کرونا

تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن

تست اثر بخشی واکسن سینوفارم

آزمایش نوترولایزر واکسن استرازنکا

تست آنتی بادی واکسن اسپوتینک V

آزمایش آنتی بادی واکسن کوواکسین

آزمایش آنتی بادی خنثی واکسن برکت و...

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط آزمایش آنتی بادی واکسن کرونا در منزل

خدمات آزمایش و نمونه گیری در محل، شامل مراجعه حضوی متخصص نمونه گیری آزمایشگاه در منزل شما، جهت اخذ نمونه و ارایه نمونه به آزمایشگاه و در نهایت ارایه جوابیه آزمایش برای شما از طریق واتس اپ یا به صورت پیک می باشد.

در صورت نیاز به نسخه چاپی جواب آزمایش، جهت ارایه به بیمه تکمیلی، هزینه پیک بر عهده مشتری می‌باشد.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی و آزمایشگاهی از آزمایشگاه های مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست