logo

هوم سرویز

همیار شماییم تا پایان سرویس ...

servizeGuy
سرویس و شهر مورد نظر خود را انتخاب کنید
کجا هستید؟

servizeGuy
شما هم تخصص خودتون را با ما به اشتراک بگذارید
همیار هوم‌سرویز شوید
شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست
store
google
badge

چرا هوم‌سرویز؟

در هوم سرویز هر شخصی می تواند برای انجام کارهای مورد نیاز خود، افراد مطمئن، معتمد و توانمند را پیدا کند. از سوی دیگر بستری برای افراد و سرویس‌دهنده‌ها فراهم آمده است تا خدمات خود را به بهترین شکل معرفی و عرضه کنند. هوم سرویز یک حلقه ارتباطی مناسب و مورد اطمینان بین مشتریان و متخصصان متعهد و حرفه ای است.

گستردگی خدمات

مرجع ارایه قیمت سرویس

همیاران اعتبار سنجی شده